Z dużą przyjemnością podejmiemy się zorganizowania warsztatów dla pracowników Twojej firmy. Dysponujemy kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć między innymi podczas wyjazdów integracyjnych i innych spotkań poza biurem. Zapraszamy do współpracy!

Na swoim koncie mamy kilkuletnią współpracę z firmami Leroy Merlin, Johnson&Johnson, Departament Lasów Państwowych, Branża IT, Konfederacja Lewiatan, Puro Hotels, Hestia S.A., PGNIG, L’oreal, Bawaria Motors). Stworzyliśmy cztery programy pracy dla organizacji. Praktyka teatru może być wspaniałym pomysłem na spotkanie integracyjne, szkolenie i rozwój pracowników, czy aktywne spędzenie czasu także poza miejscem pracy. Jeśli Twoja firma stawia na wielowymiarowy rozwój pracowników, skontaktuj się z nami!

Program 1

Zapisz się
Integracja
Warsztaty zaczerpnięte z treningu aktorskiego. Gry i ćwiczenia wykonywane w tym programie wpływają na wzajemne zaufanie, poznanie się grupy, zawiązanie pozytywnych relacji między uczestnikami. Pierwsza część to ćwiczenia aktorskie, mające na celu rozwijanie u uczestnika: spontaniczności, wyobraźni, gotowości do reakcji, wyrażania emocji, pewności siebie, słuchania i zaufania do partnera, współpracy w grupie, radzenia sobie z tremą, wystąpień publicznych. Druga część będzie poświęcona przygotowaniu etiud, czyli krótkich scen teatralnych, w losowo wybranych podgrupach. Inspiracją do tych scen mogą być problemy branżowe. Wokół tych tematów uczestnicy zbudują własną historię, a w rezultacie scenkę teatralną. Na koniec warsztatu poszczególne grupy zaprezentują ją przed resztą zespołu. Nastąpi omówienie scen oraz podsumowanie całego warsztatu. Warunki techniczne: duża, pusta sala, tak aby wszyscy mogli swobodnie się przemieszczać. Uczestnik po warsztacie: - integruje się z grupą - ma poczucie wspólnoty i należności do zespołu - przełamał dystans w stosunku do innych pracowników, - otworzył się na drugą osobę, - rozwinął samoświadomość w relacji ja – grupa.

Program 2

Zapisz się
Rozwój osobisty
Program polega na odkrywaniu swojego potencjału twórczego i zawiera ćwiczenia na wiarę w swoje możliwości w sytuacji ekspozycji, budowanie pewności siebie i opanowania w sytuacji stresu, a także budowanie adekwatnej samooceny. Poszukiwanie swoich mocnych stron i poznanie indywidualnych uwarunkowań („własny styl”) i ich akceptacja znakomicie rozwija zasoby wewnętrzne. Zajmiemy się także wyrażaniem emocji i poszerzanie swojej ekspresji. Rozwiniemy spontaniczność, otwartość, odwagę. Nauczymy się efektywnej i pełnej zaufania współpracy z partnerem. Warunki techniczne: duża, pusta sala, tak aby wszyscy mogli swobodnie się przemieszczać. Uczestnik po warsztacie: - umiejętnie odczytuje uczucia i emocje oraz je interpretuje - jest gotowy angażować swoje emocje, - jest gotowy do reakcji i doświadczenia w sytuacjach niespodziewanych, - zbudował pewność siebie, - pracuje z partnerem – słucha, podąża, współpracuje, jest gotowy do adekwatnej reakcji, - doświadczył sytuacji odkrywających indywidualny potencjał twórczy.

Program 3

Zapisz się
Prezentacja
Warsztaty oparte są na pracy z tekstem. Zawierają ćwiczenia z użyciem wybranego krótkiego tekstu literackiego, uczestnicy rozwijają więc umiejętność jego prezentacji przed widownią. Podczas programu zajmiemy się integracją głosu z ciałem, reżyserią, dramaturgią i budowaniem napięcia, są to bowiem narzędzia aktora do konstrukcji wypowiedzi. Pochylimy się nad wyrażaniem emocji w głosie, a także nad związkiem mowy ciała i wypowiedzi. Poznamy cechy dynamicznego tekstu oraz zasady jego interpretacji. Za pomocą ćwiczeń uczestnicy nawiążą kontakt z widownią i odkryją swój potencjał twórczy. Warunki techniczne: duża, pusta sala, tak aby wszyscy mogli swobodnie się przemieszczać, krzesła. Uczestnik po warsztacie: - potrafi odczuwać pewność siebie podczas wystąpienia, sytuacja ekspozycji nie blokuje mu dostępu do własnych zasobów, - zna podstawy zachowania scenicznego i budowania kontaktu z widownią w sytuacji gry aktorskiej, - adekwatnie dostosowuje mowę ciała do przekazu werbalnego („zgodność ciała i tekstu”), - podczas występu dostrzega i interpretuje zachowanie widowni („myśli podczas mówienia”) oraz dostosowuje środki wyrazu, - posiada umiejętność budowania autorytetu w oczach odbiorców podczas prezentacji, - wzbudza zainteresowanie odbiorców, utrzymuje ich uwagę, prowadzi dialog z widownią, - unika podstawowych błędów prezentacyjnych.

Program 4

Zapisz się
Głos
Ideą warsztatu jest odkrywanie przez uczestników własnych różnorodnych możliwości głosowych. Nie jest wymagana szeroko pojęta „umiejętność śpiewania”, ale raczej otwartość na poszukiwania. Uświadomienie, że nasze ciało (nie tylko krtań) jest zaangażowane w wydobywanie głosu. Poznamy ćwiczenia oddechowe. Następnie uczestnicy warsztatów będą pracować nad świadomym wydobywaniem dźwięku, poznaniem rezonatorów. Pieśni śpiewamy „grupowo”, co nie oznacza jednak, że przy pewnych ćwiczeniach nie będzie okazji do indywidualnego wydobycia głosu. Mowa z kolei jest podstawą komunikacji, dlatego bardzo ważne jest rozpoznanie własnych możliwości głosowych. Warsztat poświęcony jest ekspresja słowa i związaną z nią ekspresją ciała. Uczestnicy poznają podstawowe zasady wyrazistej i donośnej mowy, mówienia bez wysiłku, higieny głosu, a także przyczyny złej wymowy. Będą ćwiczyć motorykę narządów artykulacyjnych, estetykę mówienia, dykcję. Uczestnik po warsztacie: - nie męczy się podczas mówienia – stosuje oddech przeponowo-żebrowy i prawidłowo operuje oddechem, - świadomie wydobywa dźwięki i nie obciąża krtani, - zna średnicę swojego głosu i z niej korzysta, - rozumie rolę rezonatorów i jest na nie uważny, - nie posiada istotnych napięć w obszarze aparatu mowy, mówi wyraźnie, donośnie i płynnie bez względu na rodzaj wypowiadanego tekstu, prawidłowo akcentuje, umie stosować akcent logiczny, pauzy, frazowanie, zmienne tempo, - potrafi stosować zmienną intonację i modulację, budować dramaturgię tekstu, zna zasady interpretacji tekstu i potrafi stosować je w praktyce, - ma świadomość własnych możliwości głosowych i potrafi z nich korzystać, - dostrzega zależność pomiędzy ekspresją wypowiedzi a mową ciała.

Współpracowali z nami: