Pieczęć

Dla aktora zrozumieć, znaczy poczuć. Konstanty Stanisławski

Studio Teatralne działa w Warszawie od 2006 roku. Założył je reżyser i pedagog teatralny Tomasz Zadróżny. Po pięciu latach działania przy DK Dorożkarnia i rozwijania działalności, grupa otrzymuje własną siedzibę przy ulicy Podchorążych 39. Od tego czasu Studio Teatralne staje się jedną z wielu form działania Teatru Baza. Studio jako jedyne w Polsce jest tworzone na wzór rosyjskich szkół teatralnych. Pierwszy rok zajęć to głównie poznanie systemu K. Stanisławskiego (teatr psychologiczny). Doświadczenia takiej pracy stają się główną bazą dla dalszego rozwoju aktora. Starając się o wszechstronne wykształcenie poznajemy także techniki pracy M. Czechowa, W. Meyerholda, J. Grotowskiego, Odin Teatret. Dodatkowo na warsztaty do Studia zapraszani są eksperci poszczególnych technik teatralnych. Ważnym elementem pracy w Studiu jest nastawienie na poznanie i badanie technik aktorskich, praca studyjna, nastawiona na drogę, a niekoniecznie efekt.

DLA KOGO

Studio skierowane jest do młodzieży powyżej 16 lat i dorosłych. Nauczani tu studenci mają szansę zdobyć rzetelną, praktyczną wiedzę aktorską. Mają też szansę pracy nad sobą, nad poznaniem siebie, nad przekraczaniem własnych ograniczeń, na twórczość. W ten sposób powstało miejsce otwarte dla wszystkich, którzy chcą tworzyć teatr. Jedni przychodzą do Studia, aby przygotować się do egzaminu do państwowych szkół aktorskich, inni myślą o zdobyciu dyplomu poprzez zdanie egzaminu eksternistycznego. Niektórzy przychodzą tu, bo chcą robić teatr. Może czują, że teatr czyni ich życie pełniejszym, że ich życie staje się bardziej intensywne.

Foto: Tomasz Dobski

TECHNIKA

Sposób działania w studiu jest nakierowany na poznawanie różnych technik aktorskich i około teatralnych (akrobatyka). Studyjność znaczy dla nas zgłębianie drogi, próbowanie, eksperymentowanie, szukanie różnych rozwiązań scenicznych, ale przede wszystkim poszukiwanie scenicznej prawdy. Bardzo ważnym elementem procesu nauki jest wysokie poszanowanie wrażliwości każdej osoby, wolność, ale jednocześnie zespołowość i wysoka umiejętność pracy w grupie.

ETYKA PRACY

Technika jest nieodłączna od etyki. Pracujemy w ciszy i koncentracji. W czasie trwania treningu nie ma miejsca na prywatne rozmowy. Nieuwaga nawet jednej osoby może wytrącić wszystkich pozostałych z toku pracy. Staramy się wykorzystać cały czas, który mamy. Przestrzeń pracy utrzymujemy w czystości. Studenci zobowiązani są do pracy w dyscyplinie, lojalności, dyskrecji, koleżeństwie i zaangażowaniu. Oczekuje się od studentów bycia twórczym i aktywnym podczas pracy. Studio nie jest instytucją komercyjną. Przyjęcie do studia i dokonanie opłaty nie jest gwarantem bycia studentem (jak to ma miejsce w płatnych prywatnych szkołach). Najważniejszym kryterium oceny jest praca studenta. Dlatego ważna jest dyscyplina, bez której proces uczenia i potencjał artystyczny ulegają degradacji. Staramy się też kształtować w młodych ludziach poczucie odpowiedzialności artystycznej.

Dowiedz się więcej o naszym Studio: