Pieczęć

Zaczynając od pracy nad sobą (min. wyobraźnia, uwaga, pamięć, spostrzegawczość, umiejętność obserwacji, świadomość swojego ciała i głosu), przechodząc przez proste formy teatralne z uwzględnieniem „działań psychofizycznych” Stanisławskiego, a kończąc na budowaniu postaci scenicznej – aktor zdobędzie solidną podstawę do dalszej pracy w teatrze, do pracy, która może poprowadzić go w przyszłości w różnych kierunkach. Przez dwa lata staramy się, aby student wziął udział w kilku różnych spektaklach teatralnych – teatr psychologiczny, fizyczny, muzyczny. Technika jest dla nas środkiem do wyrażania celów. Przy pracy na scenie, przy tańcu, pracy z piosenką, tekstem, zawsze zaczynamy od pytania „co chcę powiedzieć, wyrazić”. Dlatego staramy się naszym studentom poszerzać horyzonty. Organizujemy dodatkowe wykłady, wyjścia do teatru, kina. W ten sposób student rozwija w sobie artystę i człowieka.

 • 01 Elementarne zadania aktorskie

  Jest to podstawowy trening aktora. Rozwija on wyobraźnię, uwagę sceniczną, pewność siebie, wrażliwość zmysłów, naiwność sceniczną, umiejętność obserwacji, umiejętność wyrażania emocji, myślenie na scenie, pamięć fizycznych działań i odczuwania. Jakby to powiedział Stanisławski jest to „praca nad sobą”, nad rozwijaniem w sobie potencjału aktorskiego i cech niezbędnych do dobrego wykonywania tego zawodu. Pierwszy semestr, to praca nad „ja” w okolicznościach założonych, przygotowanie aktorskiej natury studenta do „życia” na scenie, drugi semestr to aktorskie obserwacje, wprowadzenie do pracy nad postacią. Trzeci i czwarty semestr to praca nad małymi formami scenicznymi, zakończonymi pełnowymiarowym spektaklem dyplomowym.

 • 02 Etiudy

  Cała nasza metoda nauczania oparta jest na tworzeniu przez studentów etiud. Przygotowanie etiud od pierwszego semestru przygotowuje młodego aktora do dłuższej obecności na scenie. Pokazy etiud przed innymi studentami uczą kontaktu z widzem i budują świadomość co jest zrozumiałe, a co nie. Student rozwija w sobie poczucie kompozycji, formy, ekspresji. Etiudy obserwacje - mają też na celu poznawanie życia i reagowania na nie. Etiudy uczą twórczej postawy, rozwijają inicjatywę, i kształtują smak. Etiuda musi mieć początek, kulminacje i zakończenie, jak malutka sztuka. Wpierw tworzymy etiudy na własnym tekście potem na literackim. Przy pracy nad spektaklem tworzymy etiudy na obrazy scen.

 • 03 Aktorska interpretacja tekstu - proza/wiersz

  Jest to praca nad uczynieniem tekstu literackiego swoim własnym tektem. Staramy się wejść głęboko w tekst, rozdramatyzować go, poznać prawdę autora. Odszukujemy własne skojarzenia, reakcje, impulsy prowokowane tematem wybranego tekstu. Uczymy się myśleć podczas mówienia, dbamy o monolog wewnętrzny podzas wypowiedzi. Poznajemy drogę dotarcia do emocji widza. Pracujemy nad zmianą okoliczności w której mówiony jest tekst, tzw. zadania na tekście.

 • 04 Taniec/Ruch

  Trening aktorskiego ciała sprawia, że aktor na scenie jest piękny i organiczny. Potrafi poprzez ciało wyrazić ruch emocji, intelektu, ducha. Jest to trening który ma także zadanie psychofizyczne - uczy nawyków do codziennego treningu, dyscypliny. Studenci poznają podstawy różnych rodzajów tańców, ćwiczą elementy jogi i kontaktu improwizacji.

 • 05 Dykcja/Technika mowy

  Przygotowanie aparatu mowy i głosu do niezbędnego, swobodnego komunikowania się aktora na scenie. Zakres zadań: rozpoznanie własnych możliwości głosowych, ekspresja słowa a ekspresja ciała, podstawowe zasady wyrazistej i donośnej mowy, mówienie bez wysiłku, higiena głosu, ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych, przyczyny złej wymowy, estetyka mówienia, wyrabianie nawyku wyrazistego mówienia.

 • 06 Piosenka

  W pierwszym semestrem zajmujemy się indywidualną interpretacją piosenki aktorskiej. Rozpoznajemy indywidualne możliwości studenta, rozwijamy je. W drugim semestrze pracujemy nad piosenkami w duetach, w większych grupach. Uczymy się śpiewania na głosy. Na drugim roku studenci przygotowują tematyczny, autorski spektakl z wybranych piosenek.

 • 07 Akrobatyka

  Trening fizyczny aktora to przygotowanie ciała aktora do wymagającego fizycznego działania na scenie. Sprawne, uwolnione od strachu ciało aktora jest gotowe do maksymalnego wysiłku i pełnego wyrazu. Ćwiczenia partnerskie uczą kontaktu, zaufania do partnera na scenie, odwagi do wykonania np. skoku, bez zawahania (jak na scenie wejście w fikcyjną sytuację). Trening zaczerpnięty z ćwiczeń W. Meyercholda, J. Grotowskiego, E. Barby.

 • 08 Kurs reżyserski

  Podczas nauki studenci aktorstwa o zainteresowaniach reżyserskich dostają dodatkowe zadania. Otrzymują miejsce i pracując z kolegami z grupy przygotowują etiudy, małe formy teatralne, spektakle. Student uczy się pod okiem pedagoga realizacji własnego zamysłu, pracy z aktorem.

Dowiedz się więcej o naszym Studio: